Laatste nieuws

De gemeente Roermond stelt 61.000 euro ter beschikkeing voor het aanschaffen van AED voor vereniging...
6 september 2010
De Zorgtrainers hebben een webshop geopend waar u een AED kunt aan schaffen. Lees meer....
5 april 2010
Een ongeluk zit in een klein hoekje.
28 januari 2010

AED subsidieregeling Roermond

Roermond maakt extra geld vrij voor apparatuur die hulp biedt bij hartstilstand.

Verenigingen of instellingen die de zogenoemde AED (automatische externe defibrillator) krijgen toegewezen, moeten zelf zorgen voor het onderhoud en beheer en voor het opleiden van vrijwilligers die een AED kunnen gebruiken.

In aanmerking komen sportverenigingen of welzijnsinstellingen binnen de gemeente Roermond. Bedrijven en particulieren zijn uitgesloten van de regeling. Voor de aanschaf en plaatsing van AEDís heeft Roermond 61.590 euro op de plank liggen.
Dat bedrag is toereikend voor het honoreren van een dertigtal aanvragen.

Algemeen uitgangspunt is om te komen tot een dekkend netwerk voor passende hulpverlening bij een hartstilstand, op basis van een zes minutenzone. De gemeente hanteert als maatstaf maximaal drie AEDís per wijk. Een AED komt op een plek waar die in geval van nood meteen beschikbaar is.

Er moeten voldoende vrijwillige burgerhulpverleners zijn die goed met een AED kunnen omgaan.

Bij het subsidieverzoek moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen, te beginnen met het overleggen van een uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Verder wil de gemeente een toelichting op het beheer en onderhoud en een overzicht van vrijwilligers die reeds een opleiding hebben gevolgd zoals Basic Life Support of een vergelijkbare opleiding volgens de kwalificaties van de Nederlandse Reanimatie Raad. Daarnaast vraagt de gemeente een opleidingsplan voor tien procent van de leden.

De termijn van de regeling sluit op de laatste dag van dit jaar. De volgorde van binnenkomst van de aanvraag en de mate waarin aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan, zijn bepalend voor toekenning.

Lees hier meer over deze regeling.