Laatste nieuws

De gemeente Roermond stelt 61.000 euro ter beschikkeing voor het aanschaffen van AED voor vereniging...
6 september 2010
De Zorgtrainers hebben een webshop geopend waar u een AED kunt aan schaffen. Lees meer....
5 april 2010
Een ongeluk zit in een klein hoekje.
28 januari 2010
U bevind zich in:Disclaimer

Disclaimer

Juridische verklaring

Met de website van de De ZorgTrainers willen wij  u informatie bieden. Ondanks onze voortdurende aandacht en zorg voor de actualisering en de juistheid van de gegevens, kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in www.zorgtrainers.nl en www.aed-webshop.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De ZorgTrainers kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.zorgtrainers.nl of www.aed-webshop.nl.

 

Informatie

De informatie op deze site is geen vervanging van de informatie die door ons tijdens een training/les wordt verstrekt.

Aan eventuele prijzen genoemd op de website kunnen op geen enkel moment rechten worden verleend. Wij proberen echter om alle data en prijzen zo up-to-date mogelijk te houden.

De websites waarnaar de De ZorgTrainers linkt zijn met zorg uitgekozen. De betrouwbaarheid van deze informatie is gecontroleerd. De ZorgTrainers kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacybescherming van de websites van derden.

 

Copyright

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zoals teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, komen toe aan De ZorgTrainers. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De ZorgTrainers.

 

Privacyverklaring

De ZorgTrainers vindt de privacy van de bezoekers van onze website belangrijk. Wij dragen er daarom zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door u als bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij alleen om te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

 

Browser

De website is zo vorm gegeven dat deze met alle gangbare browsers op een zo juist mogelijke manier bruikbaar en zichtbaar te maken. Indien u klachten met uw browser ervaart stellen wij het op prijs dat u ons daarvan op de hoogte stelt.

 

De ZorgTrainers
Februari  2010