Laatste nieuws

De gemeente Roermond stelt 61.000 euro ter beschikkeing voor het aanschaffen van AED voor vereniging...
6 september 2010
De Zorgtrainers hebben een webshop geopend waar u een AED kunt aan schaffen. Lees meer....
5 april 2010
Een ongeluk zit in een klein hoekje.
28 januari 2010
U bevind zich in:Risicoinventarisatie

Risicoinventarisatie en Evaluatie

Sinds 1 januari 1994 is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd zelfstandige ondernemers). Een RI&E is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door een gecertificeerde arbodienst of een deskundige. Deze mensen onderzoeken of het werk gevaar op kan leveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de medewerkers. Dit onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd. Na het onderzoek wordt er een advies gegeven voor het plan van aanpak. Het geven van dit advies is wettelijk verplicht.

Naar aanleiding van het onderzoek wordt er een plan van aanpak gemaakt.
In het plan van aanpak moet staan aangegeven binnen welke termijn concrete maatregelen genomen worden tegen de ge´nventariseerde risico's en wat deze maatregelen opleveren.

Inventarisatie
Zorg voor een lijst van risico's binnen uw bedrijf. U kunt deze lijst zelf opstellen of gebruik maken van voorbeeldlijsten. Uw inventarisatie moet antwoord geven op de volgende vragen:

  • Zijn er in het verleden ongevallen gebeurd?
  • Wat kan er op dit moment fout gaan in de organisatie, zodat ongevallen of verzuim optreden?
  • Hoe groot is de kans dat het gebeurt?
  • Hoe beperkt men een risico? Of de schade als het toch misgaat?
  • Welke maatregelen zijn nodig? En hoe voert men ze door?
  • Hoe zorgt men dat de maatregelen blijven werken?

Evaluatie
Na de inventarisatie is het tijd de risico's te sorteren. Vergelijk de risico's en zet ze in de goede volgorde onder elkaar. De belangrijkste staat bovenaan. Vraag uzelf af welke situaties het meest dreigend zijn.
Een verplicht onderdeel van het RI&E is het plan van aanpak. Welke risico's kunnen schade veroorzaken aan uw medewerkers, apparaten of het productieproces? Welke risico's zien uw medewerkers graag aangepakt? Welke aanpassingen zijn technisch mogelijk, en hoeveel kunt u investeren?

Plan van aanpak
Naar aanleiding van de inventarisatie en evaluatie wordt er een plan van aanpak gemaakt.
In het plan van aanpak moet staan aangegeven binnen welke termijn concrete maatregelen genomen worden tegen de ge´nventariseerde risico's en wat deze maatregelen opleveren. Met betrekking tot bedrijfshulpverlening betekent dit dat aangegeven staat wie de BHV'ers zijn, wat hun taakverdeling is, welke professionele hulpdiensten gewaarschuwd moeten worden bij calamiteiten. Ook staat er een intern en extern alarmschema in.

Voor meer informatie over RI&E ga naar de website www.rie.nl